Svaté Anežky České 32
530 02 Pardubice
+ 420 605 880 822
svejdova@aksvejdova.cz

O mně

JUDr. Martina ŠvejdováJUDr. Martina Švejdová
Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2008 aktivně působím v advokacii. Právní praxi jsem vykonávala v Brně (Advokátní kancelář Mgr. Roberta Tschöpla), v Praze (Advokátní kancelář Tschöpl & Partner) a v Pardubicích (Advokátní kancelář Jelínek). Praktické zkušenosti jsem získala i na pozici podnikového právníka v jedné z nejvýznamnějších společností zabývající se projektovými a inženýrskými službami, společnosti Pragoprojekt, a.s., se sídlem v Praze. 

V současné době vykonávám advokacii jako samostatný advokát v kanceláři se sídlem v Pardubicích a pobočkou v Chrudimi. 

Moje publikační činnost: 
  • Zastřené pracovněprávní vztahy. Masarykova univerzita, rigorózní práce, 2014. 
  • Povinnost mít kopie dokladů na pracovišti a pokuty za nelegální zaměstnávání. Právní rádce, 2014, č. 6. 
  • Základní kapitál po novelizaci druhé směrnice a její promítnutí do obchodního zákoníku. Právní rádce. 2009, č. 9. 
  • Jak založit akciovou společnost. Lidové noviny, 22.2.2007.