Svaté Anežky České 32
530 02 Pardubice
+ 420 605 880 822
svejdova@aksvejdova.cz

Služby

Poskytuji právní služby ve všech oblastech práva provázejících Váš život či podnikání s tím, že se specializuji zejména na následující oblasti práva:

 • rodinné právo
  – rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, výživné, úprava péče (dříve výchovy) k dětem a styku s dětmi, určování otcovství, osvojení 
 • dědické právo
  – zastupování v řízení před notářem, soudem, konzultace ohledně způsobů dědění, sepisu závětí či dědických smluv 
 • občanské právo
  – smlouvy (kupní, darovací, nájemní, o dílo, mandátní…), odstoupení od smlouvy, náhrada škody, otázky vlastnictví či spoluvlastnictví, svéprávnost, zastoupení, promlčení, neplatnost právních jednání, věcná břemena, služebnosti, zástavní právo, vymáhání odškodného, pojistného plnění od pojišťoven
 • pracovní právo
  – pracovní poměr, výpověď z pracovního poměru (otázka její platnosti, či přípustnosti, výše odstupného), pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní úrazy či nemoci z povolání a nároky z tohoto plynoucí, konkurenční doložky a otázka jejich platnosti, odměny za práci, náhrada mzdy, překážky v práci, dovolená a její čerpání, náhrada škody, odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
 • právo nemovitostí
  – smlouvy kupní, nájemní, darovací, vkladové řízení u katastru nemovitostí, zástavní právo, vypořádání podílového spoluvlastnictví či společného jmění manželů 
 • obchodní právo a právo společností
  – společenské smlouvy obchodních společností (korporací) – stanovy, zakladatelské listiny, organizace a řízení valných hromad, poradenství a vyhotovování veškeré smluvní dokumentace, sepisy právních rozborů a stanovisek, vymáhání pohledávek, ochrana před nekalou soutěží 
 • trestní právo
  – obhajoba klientů v trestním řízení, zastupování poškozených, obhajoba mladistvých v trestním řízení, příprava písemných podání orgánům činným v trestním řízení, vazební věci, příprava odborných stanovisek, vymáhání odškodného pro poškozené z dopravních nehod
 • správní právo
  – kompletní právní poradenství při komunikaci s úřady, zastupování v řízení dle stavebního zákona, zastupování v přestupkovém řízení, řízení před inspektoráty práce, katastrálními úřady 
 • insolvenční právo
  – insolvenční návrhy (návrhy na povolení oddlužení), zastupování věřitelů ve věřitelských výborech, žaloby na vyloučení věci z majetkové podstaty, přihláška pohledávky do insolventního řízení 
Pro obchodní společnosti mohu zajistit kompletní právní agendu, kterou každá společnost potřebuje, ať se to již týká sepsání, revize či aktualizace smluvních vzorů nebo uzavírání konkrétních smluv. Pomohu Vám vyřešit aktuální právní problémy i záležitosti vlastní obchodní společnosti (revize stanov, příprava a vedení valných hromad), vše ušité na míru přímo pro Vás. 

Neváhejte mě proto kontaktovat telefonicky, či emailem, případně si se mnou sjednejte schůzku.