Svaté Anežky České 32
530 02 Pardubice
+ 420 605 880 822
svejdova@aksvejdova.cz

Odměna

Odměna za právní služby je stanovena buď jako smluvní na základě dohody advokáta s klientem nebo mimosmluvní podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Smluvní odměna je zásadně nižší než mimosmluvní, proto bývá upřednostňována. Při převzetí věci s Vámi vždy předem projednám konkrétní záležitost, která je předmětem poskytnutí právní služby, vybereme společně řešení, které bude pro Vás nejvýhodnější, a dohodneme se na ceně za poskytnutí právních služeb. Zároveň Vás informuji o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude nutné z Vaší strany vynaložit na úplné vyřešení věci. 

Smluvní odměnu lze sjednat následovně: 

  • časová odměna – klient platí advokátovi odměnu dle jeho skutečně vynaloženého času. 
  • úkonová odměna – podle počtu právních úkonů, které budou v konkrétní věci provedeny (za úkon se považuje např. sepsání smlouvy, žaloby, účast na jednání před soudem, příprava a převzetí věci apod.). 
  • podílová odměna – odměna představující podíl na výsledku sporu v určité sjednané výši. 
  • jednorázová odměna – odměna sjednávaná za vyřízení celé záležitosti klienta bez ohledu na složitost nebo časovou náročnost sporu.
V případě dlouhodobé spolupráce lze sjednat tzv. paušální odměnu (za určitý časový úsek, nejčastěji měsíc, ale i čtvrtletí, pololetí, či rok), která zahrnuje předem sjednaný rozsah hodin za zvýhodněnou hodinovou sazbu. Klient vždy společně s fakturou obdrží přehled poskytnutých právních služeb a jejich časové náročnosti. Nevyčerpané hodiny se pak přenáší do dalšího sjednaného období.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.